Hike News
Hike News

Water

Dat water veel meer is dan een combinatie van de bouwstenen H2O wordt ook door de wetenschap niet ontkend. Zo beschrijft de Braziliaanse onderzoekster Marcia Barbosa dat water meer dan 70 eigenschappen heeft. Het heeft zijn eigen wetten en het is onmisbaar voor bijna al het leven. Naast de bekende staat van vloeibaar, bevroren of stoom zijn er nog een handvol wonderlijke bekende weetjes en toepassingen. Zoals dat de massa van water op zijn zwaarst is bij 4 graden Celsius. Cruciaal voor waterleven in de winter die onder die zware waterlaag veilig is tegen bevriezing. Of dat water super goed warmte opneemt/onttrekt. Denk aan een radiator in een auto die in combinatie met de rijwind de overtollige warmte uit de motor trekt. Een trucje wat ik wel eens toepasten op een fles water of een blikje cola, toen ik nog bij de mariniers zat. Uitgezonden in extreem warme gebieden kreeg je een fles water gemakkelijk koud door er een natte sok over te trekken en die vervolgens in de rijwind van de Landrover te plaatsen. Had je halverwege de patrouille koud drinken.

Vorig jaar las ik de werken van Victor Schauberger, althans de leesbare vertalingen er van door Callum Coats. Schauberger was een genie op het gebied van water en energie. Hij kwam rond 1920 met een hypothese van de hele water cirkel. Nee niet het simpele plaatje van verdampen en regen. Maar een bijna spirituele reis hoe H2O futloos door de grond naar beneden zakt en weer vitaal opgeladen opwelt om zijn kracht weer af te staan.

In hoeverre Schaubergers theorie klopt? Of water een energie drager is? Dat weet ik niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat water thuis hoort in de grond. Water is het bloed van de aarde. In de grond gebeuren dingen die we zo één twee drie niet begrijpen. In een gezonde cyclus welt water omhoog door capillaire werking. Heb je je wel eens afgevraagd waar beboste bergtoppen hun water vandaan halen?
beboste bergtop Jura Zwitserland 2017. De bomen groeien in de rotsen, waar halen ze hun water vandaan?
Gelukkig krijgen boeren hier steeds meer inzicht in. Met methodes als cover crops of Holistic management, wordt de grond opengemaakt. Als de grond open is dan zakt regenwater, en kunnen schimmel en bacteriën voedingstoffen ontsluiten.
bergachtige Oostelijke Woestijn Egypte. sporen van water runoff duidelijk zichtbaar vanuit het vliegtuig
Gesloten dood land slibt dicht, als het regent dan loopt het water er letterlijk van af met verwoestijning tot gevolg.

De uitdaging van de mensheid wij 7 miljard zieltjes, is om de aarde leefbaar te houden. Of zoals Allan Savory de grote man achter Holistic Management het verwoord:

Ten diepste hebben we alleen het milieu. Op plaatsen waar dat verpest wordt ontstaat sociale onrust, armoede, honger en ellende. Is het milieu gezond dan zijn daar alle ingrediënten voor welvaart en rust.


Ja ik ken de getallen en statistieken dat we ieder jaar enorm veel land verliezen aan verwoestijning. Maar dit hoeft niet voor goed te zijn. We kunnen het repareren. En dat kan veel sneller aanslaan dan we altijd dachten. Het heeft namelijk bijna altijd te maken met een verstoorde (stilgevallen) watercyclus. Als we die weer opstarten dan doet de natuur de rest. Het is al doorgedrongen tot ons collectief bewustzijn, denk aan de grootscheepse reclame vorig jaar op radio en tv met de slogan “Just dig it.”

Naast kennis over het opstarten van de watercyclus, kunnen we grote slagen maken door zoetwater voorraden weer aan te vullen. Er is genoeg water, de zeespiegel stijgt zelfs. Laten we dat nu eens voor een keer als een uitdaging zien in plaats van een bedreiging. Bijvoorbeeld door het Aralmeer weer aan te vullen. We hebben innovatie nodig om water te ontzilten en technieken om het grondwater aan te vullen. In het verleden hebben we met enorm veel succes waterwegen verlegd. Zoals onze opa’s die de zoute Zuiderzee hebben omgebouwd in een zoet IJsselmeer. Een enorm meer gevoed door de rivier de IJssel. Laten we aan hun visie en doorzettingsvermogen een voorbeeld nemen. Met een duidelijke visie en doorzettingsvermogen en met behulp van moderne techniek, de enorme rekenkracht van computers en kunstmatige intelligentie kunnen we veel grotere projecten realiseren. Kijk voor inspiratie eens naar het onderstaande filmpje waarin Zuid Korea in de jaren 70 een enorm gebied weer tot leven wekte.